info@maresmepadelclub.com

Què és el MARESME PADEL CLUB?.

Maresme Padel Club  és el club de referència del Maresme, sent el club de pàdel més gran de la comarca.

L'excel·lència en la gestió del club, la qualitat de les instal·lacions, un staff altament qualificat i el tracte impecable amb el client són les màximes del club. 

Som referents en l'organització de tornejos i esdeveniments.


Les instal·lacions: 

- 14 pistes de pàdel panoràmiques d'última generació,  les dues centrals són World Padel Tour

- Casa club de 360 m2

- Servei de Bar-Restaurant-Lounge amb àmplia terrassa exterior de 200 m2

- Club de 7.000  m2

- Vestidors 

- Recepció

- Botiga de productes per a la pràctica del pàdel

- Àmplia zona d’aparcament  Els socis del Maresme Padel Club:

- El club disposa de 150 places de soci

- Quan s'esgotin les 150 places, si algun usuari vol donar-se d’alta quedarà en llista d'espera i només entrarà si hi ha una baixa.

- La matrícula és de 70€ i s’abonarà en el moment de l’alta de soci; si un soci causa baixa, o deixa pendent de pagament alguna quota serà donat de baixa i haurà de tornar a abonar la matrícula.

- El soci disposa de la possibilitat de congelar la quota per qualsevol motiu, per un període de temps no inferior a 2 mesos. Durant l’estat del mode “Abonat Lesionat” no es podrà disputar cap partit. El preu de la quota “Abonat lesionat” és de 35 € mensuals. 

- La quota de soci inclou les despeses derivades del partit: lloguer de pista i llum.

- El soci podrà disputar un partit al dia en la franja horària de prime time (tarda/vespre), i un partit al dia en cap de setmana. Podrà jugar, si ho desitja, més d’un partit al dia només si ho fa en diferents franges horàries (per exemple, un al matí i un a la tarda). També podrà jugar dos partits en prime time, en cas que n'aboni un d'ells de manera independent a la seva quota de soci. 

- El soci també gaudeix d’avantatges al club: millor preu a les americanes i descompte especial a tornejos i esdeveniments del club, entre d’altres.